Tarihi Köklerimiz

Muharrem Orucu

ALEVİ İNANCINDA MUHARREM MATEMİ VE ÖNEMİ Muharrem ayının başlamasıyla, Alevi toplumunda yas ve matem söz konusu olur. 12 günlük yas-ı “Matem” orucu, Kerbela’da İmam Hüseyin ile birlikte şehit edilen 73 Can içindir. Evladı Resul’a karşı kin ve...

Devamı..

Semah Nedir

Semah, Cemlerde deyişler eşliğinde yapılan dinsel törenin adıdır. Ulu Hünkâr Hacı Bektaşı Veli bu konuda şöyle söyler: “Semah, ariflerin aleti, muhiplerin ibadeti, taliplerin maksududur. Bizim Semahımız oyuncak değil, ilahi bir sırdır. Bir...

Devamı..

Kısaca Cem

Sözcük anlamı olarak, birleşme, birlik olma, bir araya gelme demektir. Alevi inancında , ibadet için cem olma, bir araya gelmeden yola çıkılarak, bütünleşme anlamında kullanılır. İbadetin yapıldığı yere cem evi denir. Alevi inancı cemsiz...

Devamı..

Kısaca Alevilik

Aleviler ve Alevilik: Aleviler özelikle Türkiye ve az miktarda komşu ülkelerde yaşayan inançsal bir topluluktur. Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusla, Türk, Kürt, Zaza ve diğer halklardan oluşan Aleviler Türkiye nüfusunun üçte birini...

Devamı..

4 Kapı 40 Makam Ne Demektir

4 Kapı; Şeriat Kapısı Tarikat Kapısı Marifet Kapısı Sırr-ı Hakikat Kapısı 1-Şeriat Kapısının Makamları; İman getirmek İlim öğrenmek Namaz, oruç, zekat ve hac ve gaza eylemektir ve cenabetten arınmaktır. Helal istemek, kazanmak, faizi haram...

Devamı..